Jyllinge Kabel-tv Forening - Stofa Jyllinge
StartsidenAdresser brugerråd og likvidatorDownloads  
Seneste nyheder (senest opdateret: 29. januar 2018)

Erhvervsstyrelsen meddeler d. 22. januar 2018, at foreningen er lukket (28. januar 2018)

 ERHVERVSSTYRELSEN meddeler under sagsnr. B18-AB-55-EC den 22. januar 2018, at Jyllinge Kabel-TV Forening, CVR-nr. 18 10 11 73, er lukket

Foreningen er herefter ophørt. Stofas kunders interesse i Jyllinge varetages herefter af det Brugerråd for Jyllinge, som Stofa nedsatte i 2014 efter godkendelse af salget af foreningens anlæg til Stofa på foreningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i 2014. 

Referat fra ophørende generalforsamlinger d. 29. maj 20017 (4. juni 2017)

Referat fra foreningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger d. 29. maj 2017:

Når Skat's forventelige endelig godkender selvangivelse og moms frem til lukning foreligger, er alle aktiver ophørt og Jyllinge Kabel-tv Forening opløst. Vi siger herved tak for 46 års foreningsmæssig drift af fællesantenneanlægget, først i grundejerforeningen regi og i de sidste 20 år som selvstændig forening. Vi giver herved opgaven trygt videre til Stofa A/S.

Men husk, at Brugerrådet for Jyllinge fortsat varetager alle Stofa-kunder i Jyllinge's interesser overfor Stofa på samme måde, som den tidligere bestyrelse gjorde det for foreningens medlemmer. 

Til start

Ophørende generalforsamlinger af foreningen d. 29. maj 2017 (10. maj 2017)

Der indkaldes herved til ophørende generalforsamlinger samt orienteringsmøde: Mandag den 29. maj 2017 kl. 19:00 på Hotel Søfryd. Indkaldelse sker jf. vedtægterne via opslag på foreningens hjemmeside samt pr. mail til de medlemmer, der har opgivet deres e-mailadresse til foreningen.

Som noget ekstra afvikler Stofa en konkurrence i forlængelse af generalforsamlingen, hvor 3 tilstedeværende medlemmer af foreningen får mulighed for at vinde et gratis abonnement på tv-pakke 3 for perioden 1.7. - 31.12.2017. Præmien har en værdi af kr. 3.294 for hver af de heldige vindere.

Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil slutte op om denne afsluttende generalforsamling og dermed være med til at tage afsked med den gamle antenneforening og samtidig blive forberedte til tiden efter foreningen.

Hent:

Til start

Status for likvidation og opløsning af foreningen (24. april 2017)

Brugerrådet for Jyllinge Kabel-tv har d. 20. april 2017 udsendt dette nyhedsbrev til medlemmer, der har afgivet deres mailadresse til brugerrådet:

Status for likvidation og opløsning af foreningen
Som tidligere udmeldt blev det på foreningens generalforsamlinger den 13. april 2016 besluttet, at foreningen skulle træde i frivillig likvidation og E. K. Administration A/S med Eskild Kyhn som likvidator blev valgt til at forestå likvidationen. Se referat af generalforsamlingen på foreningens hjemmeside www.jyllingekabeltv.dk via linket: Referat 2016 – samt bekendtgørelse om likvidationen via linket: annoncen. 

Vi nærmer os nu tidspunktet for nedlukning af Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation, idet den sidste fakturering af leje til Stofa netop er aftalt. Dette er sket med baggrund i aktuelt medlemstal og ud fra formueopgørelse i udkast til Årsrapport 2016. Årsrapporten er udarbejdet af foreningens revisor den 20. marts 2017. Rapporten vil blive fremlagt til vedtagelse på den ophørende generalforsamling sammen med endeligt likvidationsregnskab.  

Tilbage udestår lige nu en afslutning af momsregnskabet for 2017 i relation til SKAT samt revisors udarbejdelse af endeligt likvidationsregnskab. Derefter indkaldes til ophørende generalforsamling, der forsøges afholdt inden sommerferien 2017.

Økonomien forventes at kunne afsluttes, som den blev skitseret på generalforsamlingen den 13. april 2016. Likvidator har således aftalt med Stofa, at der af foreningen betales leje for 2 måneder i 2017, hvorefter formuen stort set vil være opbrugt. Lejen svarer til prisen for Stofas Tv-pakke 1 i 2017, dvs. 229 kr./mdr./medlem.
 

Medlemmer godskrives via Betalingsservice i maj
Den betalte leje godskrives via Betalingsservice de medlemmer, der har aftalt et abonnement med Stofa i april/maj 2017 om en Stofa Tv-pakke eller en bredbåndsaftale af typen BBO – evt. med tilknyttet MitTv-aftale. Godskrivningen vil fremgå af Stofas opkrævning via Betalingsservice ultimo april 2017. På Betalingsoversigten gives informationen ”Regulering vedr. Jyllinge Kabel-TV Forening” og sker med enten 229 eller 458 kroner, dvs. for én eller to måneder jf. aftalt abonnement.
 

Spørgsmål vedr. abonnement og Betalingsservice skal rettes til Stofa Kundeservice tlf. 88 30 30 30.

Med venlig hilsen

Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation ved likvidator Eskild Kyhn

og Stofas Brugerråd for Jyllinge  

 Til start

Nyheder fra Stofa: Alle DR kanaler i HD og 3 nye fleksible tv-pakker (14. februar 2017)

Alle DR kanaler i HD

Fra den 30. januar 2017 sender Stofa nu alle DR's kanaler i HD-kvalitet. Indtil i dag har Stofa sendt DR-kanalerne DR1, DR3 og de respektive synstolkningskanaler i HD. Nu kommer de resterende DR-kanaler så også i HD: DR K, DR2, Ramasjang og Ultra. Som det ser ud nu, er Stofa stadig i front med hensyn til antallet af HD-kanaler.

3 nye fleksible tv-pakker

Fra nu kan man frit sammensætte sin egen ”temapakke” med enten 8, 16 eller 32 tv-kanaler, som vælges ovenpå Lille tv-pakke. Der er stor fleksibilitet og man kan skifte kanaler hver måned.

 

De 3 VælgSelv-pakker

VælgSelv-pakkerne

 

Adgang til i alt 34, 42 og 58 kanaler

 • De tre VælgSelv-pakker har 8, 16 og 32 tv-kanaler - ovenpå Lille tv-pakke

 • Inklusive de 26 kanaler i Lille tv-pakke giver VælgSelv adgang til i alt 34, 42 og 58 kanaler

 • Oprettelse af VælgSelv er gratis og sker ved at ringe til Stofas kundeservice

 • Prisen for VælgSelv 8, 16 og 32 er henholdsvis 210, 290 og 380 kr. md. Hertil kommer prisen for Lille tv-pakke (ovenfor viser standardpris 229 kr.)

 • Der er ikke gebyr for at ændre mellem de tre VælgSelv-pakker

 • Det koster et nedmigreringsgebyr at ændre fra Mellem og Stor tv-pakke til VælgSelv, da der så skal tekniker ud for at skifte filter

 • Opsigelse af VælgSelv er løbende måned + 1 måned

Stofa tv-produkter

 

 

VælgSelv forudsætter Lille tv-pakke og Stofa Kortlæser og Kort (til 249 kr. samt 99 kr. i forsendelse), eller SmartTv-boks (til 75/99 kr. pr. md. (boks m/u harddisk).

VælgSelv-kanalerne kan også ses på både SmartTv-boksen, WebTv og den kommende Stofa App til Apple TV 4. Har man flere tv, kræver det en SmartTv-boks eller kortlæser og kort til hvert tv for at kunne se VælgSelv-kanalerne. Man kan dog også caste/spejle tv-kanalerne fra sin tablet, smartphone eller pc over på sine ekstra tv via Chromecast eller den kommende Stofa App til Apple TV 4.

VælgSelv er et selvbetjeningsprodukt. Når man har bestilt VælgSelv ved at ringe til Stofas kundeservice på 88 30 30 30, sammensætter man selv sin VælgSelv-pakke på minesider.stofa.dk. Kanalerne vælger man frit fra ”VælgSelv Frit”-kanalerne (dvs. det tidligere FritValg, der har skiftet navn til VælgSelv Frit). På minesider.stofa.dk har vi foreslået de mest populære kanaler til de tre VælgSelv-pakker - for at inspirere og gøre det nemt at komme i gang.

Se også siden om VælgSelv på stofa.dk

Til start

Information til ejendomsmæglere m.fl. om foreningens likvidation (25. oktober 2016)

Foreningens likvidation og opløsning
På foreningens generalforsamlinger den 13. april 2016 blev det besluttet, at foreningen skulle træde i frivillig likvidation og E. K. Administration A/S blev valgt til at forestå likvidationen med Eskild Kyhn som likvidator. Samtidig trådte foreningens bestyrelse tilbage, og likvidator forestår herefter alle administrative funktioner frem til foreningens opløsende generalforsamling.

Likvidationen er annonceret i Statstidende den 16.9.2016 – se annoncen.

Økonomi, tidshorisont m.v. fremgår af referat af generalforsamlingerne her på hjemmesiden. Der vil blive indkaldt til opløsende generalforsamling, når endeligt regnskab foreligger. Når slutøkonomien kendes, antagelig omkring årsskiftet 2016/2017, vil der tillige ske orientering til medlemmerne om betydningen af dette for det enkelte medlem.

Brugerråd
Stofa har, som det også fremgår af referat af de seneste års generalforsamlingerne, etableret et brugerråd for Jyllinge. Brugerrådet skal varetage kundernes interesse i relation til Stofa – stort set på samme måde som den tidligere bestyrelse og indtil videre ved samme personkreds som den afgåede bestyrelse.

Brugerrådets sammensætning kan ses her: Brugerråd for Jyllinge 

Ejendomsmæglere og andre rådgivere, der har brug for information om foreningen, tilslutningsmuligheder o.l. i forbindelse med en ejendomshandel, er velkommen til at rette henvendelse til Brugerrådets formand.

Kanalomlægning og prisvarsling for tv-pakker i 2017 (25. oktober 2016)

Stofa har planlagt at gennemføre den årlige omlægning af tv-kanaler den 8. december 2016 og fremsender til alle tv-kunder orientering om omlægningen i løbet af november måned 2016.

Ved samme lejlighed varsles priser for og indhold i tv-pakker gældende fra 1. januar 2017. Vær opmærksom på, at alle, der har valgt et abonnent indeholdende en Stofa tv-pakke, vil fra 1. januar 2017 blive opkrævet for pakkens fulde pris, jf. priserne nedenfor.

Stofa Ekstrakanalen viser lige nu en 4K tv-kanal fra Viasat. Kanalen kan dog kun ses på et tv, der kan vise 4K tv. Har du et sådant tv, kan du nu få en smagsprøve på fremtidens 4K tv. Stofa Ekstrakanalen ligger i grundpakken, og derfor kan den ses gratis året ud. Ekstrakanalen kan endvidere ses på Android- og Apple tablets og smartphones. men kan ikke ses på en Stofa SmartTv-boks, idet den ikke kan vise 4K tv. Fra 1. januar vil kanalen være en del af indholdet i tv-pakke 3.

Tv-pakke 1 vil blive udvidet med én tv-kanal i 2017, nemlig tv3 Puls. Tv3+ flyttes samtidig fra tv-pakke 3 til tv-pakke 2.

Prisoversigt for tv-pakkepriser i 2017

tv-pakke

Pris pr. mdr. 2017

Pris pr. mdr. 2016

Pakke 1 (grundpakken)

229 kr.

199 kr.

Pakke 2 (DK PLUSPAKKEN)

389 kr.

335 kr.

Pakke 3 (Sports- og oplevelsespakken)

549 kr.

529 kr.

Nyheder vedr. tv-pakker i 2017 skal her fremhæves:

 •  Start Forfra+ vil blive udvidet til også at gælde for alle med pakke 2 og pakke 3 med WebTv.

 • Udvidelse af Start Forfra+ til ”ægte 48 timer" mod indeværende døgn + 24 timer nu.

 • Udvidelse af arkiv med sidste uges indhold. Dette forudsætter SmartTv boks og enten tv-pakke 2 eller tv-pakke 3.

 • Gratis internet udvides fra 1/0,5 Mbit download/Upload til 2/1 Mbit download/Upload.

Der kommer mange nyheder fra Stofa i 2017. Information udsendes direkte af Stofa til brugerne, når informationen er klar. Samtidig klædes medarbejderne i Stofa Kundeservice på til at informere om alt det nye, efterhånden som dette søsættes. Vi vil også holde jer underrettet om nyhederne her på hjemmesiden.

Til start

Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling d. 13. april 2016 (14. april 2016)

På den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling blev det besluttet at lade foreningen træde i frivillig likvidation med henblik på opløsning ved årsskiftet 2016/2017. Bestyrelsen er herved trådt tilbage og der er valgt en likvidator. Mere om baggrund for beslutningen fremgår af Indkaldelse til generalforsamling 2016.

Adresser på likvidator og øvrige kontaktpersoner fremgår af fanen: Adresser

Til start

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 13. april 2016 (22. marts 2016)

Foreningen afholder den årlige generalforsamling onsdag d. 13. april 2016, kl. 19 på Hotel Søfryd. Samtidig er der varslet ekstraordinær generalforsamling samme dag og sted kl. 21, hvis dagsordenens punkt 5a ikke vedtages med kvalificeret flertal jf. vores vedtægter.

Skriftlig indkaldelse er omdelt til foreningens medlemmer og tilsendt pr. e-mail til de medlemmer, der har tilsendt foreningen deres e-mail adresse.

Det er en meget vigtig generalforsamling, idet bestyrelsen foreslår, at foreningen træder i frivillig likvidation, så den kan nedlægges omkring årsskiftet 2016/2017, hvor Stofa overtager driften af antenneanlægget, alt sammen i forlængelse af foreningens beslutning om salg af anlægget til Stofa i 2014. I indkaldelsens side 1 er der nærmere beskrevet hvilke beslutninger, der skal træffes under generalforsamlingen.

Derfor er din stemme vigtig. Stem personligt eller ved fuldmagt. Fuldmagt er vedhæftet indkaldelsen eller kan hentes her: Fuldmagt generalforsamling 2016.

Indkaldelsen kan hentes her: Indkaldelse til generalforsamling 2016

Til start

Kanalomlægning pr. 10. december 2015 samt nye priser for 2016 (22. november 2015)

Kanalomlægning

Den 10. december vil der være kanalomlægning på anlægget, og det kan være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning på dit tv. De fleste fladskærme har automatisk kanalsøgning, men du kan få brug for at indtaste følgende værdier:

Har du Stofa Smarttv, skal du ikke gøre noget, da Stofa boksen selv finder kanalerne. Du kan se mere om kanalsøgning på: Stofa.dk/kanal.

Eneste ændringer er, at der kommer 2 nye kanaler i pakke 3:

 • Boomerang, der er en kanal for børn mellem 3 og 7 år

 • Comedy Central, der er en 24 timers underholdningskanal med komedieserier, talk-shows og stand-up.

Der er ingen ændringer i pakke 1 og -2 (DK plus pakken).

Prisændring for 2016

Stofa regulerer priserne for 2016. Priserne vil være: Pakke 1: 199 kr./md. - Pakke 2 (DK Plus pakken): 335 kr./md. - Pakke 3: 529 kr./md. Husk at Antenneforeningen også i 2016 betaler for pakke 1, hvis du var medlem af foreningen d. 13. marts 2014. Her vil priserne for 2016 være:

 • DK Plus pakken (Pakke 2 og inkl. 1): 136 kr./md.

 • Pakke 3 (Inkl. pakke 1 og 2): 330 kr./md.

Du kan se indholdet af tv-pakkerne og frit valgs kanalerne for 2016 her: tv-pakker for 2016

Udnyt friheden i tv-abonnementet

 Husk at tv-abonnementet giver mulighed for at vælge kanaler enkeltvis, uanset den valgte tv-pakke. Du kan se mere på Stofa.dk/fritvalg.

Husk også at abonnerer du på Stofa Bredbånd kan du desuden se dine tv-kanaler på computer, tablet eller smartphone. Du kan hente app'en på Stofa.dk Webtv.

Har du på baggrund af ændringerne spørgsmål eller vil du ændre eller opsige dit abonnement, kan du ringe til Stofa kundeservice på telefon: 88 30 30 30. Sker det inden 11. december 2015, kan ændringer eller opsigelse finde sted inden prisændringerne træder i kraft.

Til start

Stofa er klar med Eurosport Danmark (17. juni 2015)

De 2 sportskanaler Canal8 Sport og Eurosport 2 bliver fra 1. juli 2015 slået sammen til Eurosport Danmark.

Det vil være en styrket dansk sportskanal med danske værter og sportsindhold, der er bedre målrettet de danske tv-seere. Kanalen får et vært- og ekspertteam bestående af blandt andre Brian Holm, Bjarne Goldbæk, Michael Gravgaard, Michael Mortensen og Sebastian Sørensen, og vil sende 2.400 timers livesport med fodboldkampe fra den hjemlige Alka Superliga og den tyske Bundesliga, cykling som Post Danmark Rundt og tennis som tre Grand-Slam turneringer samt ATP- og WTA-turneringer.

Kanalen vil overtage pladsen fra Eurosport 2 HD, så det er ikke behov for en kanalsøgning for at se kanalen fra 1. juli. 

 

Referat fra ordinær generalforsamling d. 23. april 2015 (29. april 2015)

Referat fra foreningens ordinære generalforsamling d. 23. april 2015:

Til start

Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 23. april 2015 (3. april 2015)

Foreningen afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 23. april 2015, kl. 19:00 på Hotel Søfryd.

Indkaldelse, formandens skriftlige beretning, regnskab for 2014 og budgetforslag for 2015 og 2016 er omdelt til alle medlemmer i weekenden 28.-29. marts 2015 samt sendt pr. e-mail til alle medlemmer, der har afleveret deres e-mailadresse til foreningen.

Indkaldelse m.v. kan hentes her: Indkaldelse til generalforsamling 2015.

 Til start