Jyllinge Kabel-tv Forening - Stofa Jyllinge
StartsidenAdresser brugerr?d og likvidatorDownloads  
Seneste nyheder (senest opdateret: 29. januar 2018)

Erhvervsstyrelsen meddeler d. 22. januar 2018, at foreningen er lukket (28. januar 2018)

 ERHVERVSSTYRELSEN meddeler under sagsnr. B18-AB-55-EC den 22. januar 2018, at Jyllinge Kabel-TV Forening, CVR-nr. 18 10 11 73, er lukket

Foreningen er herefter oph?rt. Stofas kunders interesse i Jyllinge varetages herefter af det Brugerr?d for Jyllinge, som Stofa nedsatte i 2014 efter godkendelse af salget af foreningens anl?g til Stofa p? foreningens ordin?re og ekstraordin?re generalforsamlinger i 2014. 

Referat fra oph?rende generalforsamlinger d. 29. maj 20017 (4. juni 2017)

Referat fra foreningens ordin?re og ekstraordin?re generalforsamlinger d. 29. maj 2017:

N?r Skat's forventelige endelig godkender selvangivelse og moms frem til lukning foreligger, er alle aktiver oph?rt og Jyllinge Kabel-tv Forening opl?st. Vi siger herved tak for 46 ?rs foreningsm?ssig drift af f?llesantenneanl?gget, f?rst i grundejerforeningen regi og i de sidste 20 ?r som selvst?ndig forening. Vi giver herved opgaven trygt videre til Stofa A/S.

Men husk, at Brugerr?det for Jyllinge fortsat varetager alle Stofa-kunder i Jyllinge's interesser overfor Stofa p? samme m?de, som den tidligere bestyrelse gjorde det for foreningens medlemmer. 

Til start

Oph?rende generalforsamlinger af foreningen d. 29. maj 2017 (10. maj 2017)

Der indkaldes herved til oph?rende generalforsamlinger samt orienteringsm?de: Mandag den 29. maj 2017 kl. 19:00 p? Hotel S?fryd. Indkaldelse sker jf. vedt?gterne via opslag p? foreningens hjemmeside samt pr. mail til de medlemmer, der har opgivet deres e-mailadresse til foreningen.

Som noget ekstra afvikler Stofa en konkurrence i forl?ngelse af generalforsamlingen, hvor 3 tilstedev?rende medlemmer af foreningen f?r mulighed for at vinde et gratis abonnement p? tv-pakke 3 for perioden 1.7. - 31.12.2017. Pr?mien har en v?rdi af kr. 3.294 for hver af de heldige vindere.

Vi h?ber, at rigtig mange medlemmer vil slutte op om denne afsluttende generalforsamling og dermed v?re med til at tage afsked med den gamle antenneforening og samtidig blive forberedte til tiden efter foreningen.

Hent:

Til start

Status for likvidation og opl?sning af foreningen (24. april 2017)

Brugerr?det for Jyllinge Kabel-tv har d. 20. april 2017 udsendt dette nyhedsbrev til medlemmer, der har afgivet deres mailadresse til brugerr?det:

Status for likvidation og opl?sning af foreningen
Som tidligere udmeldt blev det p? foreningens generalforsamlinger den 13. april 2016 besluttet, at foreningen skulle tr?de i frivillig likvidation og E. K. Administration A/S med Eskild Kyhn som likvidator blev valgt til at forest? likvidationen. Se referat af generalforsamlingen p? foreningens hjemmeside www.jyllingekabeltv.dk via linket: Referat 2016 ? samt bekendtg?relse om likvidationen via linket: annoncen. 

Vi n?rmer os nu tidspunktet for nedlukning af Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation, idet den sidste fakturering af leje til Stofa netop er aftalt. Dette er sket med baggrund i aktuelt medlemstal og ud fra formueopg?relse i udkast til ?rsrapport 2016. ?rsrapporten er udarbejdet af foreningens revisor den 20. marts 2017. Rapporten vil blive fremlagt til vedtagelse p? den oph?rende generalforsamling sammen med endeligt likvidationsregnskab.  

Tilbage udest?r lige nu en afslutning af momsregnskabet for 2017 i relation til SKAT samt revisors udarbejdelse af endeligt likvidationsregnskab. Derefter indkaldes til oph?rende generalforsamling, der fors?ges afholdt inden sommerferien 2017.

?konomien forventes at kunne afsluttes, som den blev skitseret p? generalforsamlingen den 13. april 2016. Likvidator har s?ledes aftalt med Stofa, at der af foreningen betales leje for 2 m?neder i 2017, hvorefter formuen stort set vil v?re opbrugt. Lejen svarer til prisen for Stofas Tv-pakke 1 i 2017, dvs. 229 kr./mdr./medlem.
 

Medlemmer godskrives via Betalingsservice i maj
Den betalte leje godskrives via Betalingsservice de medlemmer, der har aftalt et abonnement med Stofa i april/maj 2017 om en Stofa Tv-pakke eller en bredb?ndsaftale af typen BBO ? evt. med tilknyttet MitTv-aftale. Godskrivningen vil fremg? af Stofas opkr?vning via Betalingsservice ultimo april 2017. P? Betalingsoversigten gives informationen ?Regulering vedr. Jyllinge Kabel-TV Forening? og sker med enten 229 eller 458 kroner, dvs. for ?n eller to m?neder jf. aftalt abonnement.
 

Sp?rgsm?l vedr. abonnement og Betalingsservice skal rettes til Stofa Kundeservice tlf. 88 30 30 30.

Med venlig hilsen

Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation ved likvidator Eskild Kyhn

og Stofas Brugerr?d for Jyllinge  

 Til start

Nyheder fra Stofa: Alle DR kanaler i HD og 3 nye fleksible tv-pakker (14. februar 2017)

Alle DR kanaler i HD

Fra den 30. januar 2017 sender Stofa nu alle DR's kanaler i HD-kvalitet. Indtil i dag har Stofa sendt DR-kanalerne DR1, DR3 og de respektive synstolkningskanaler i HD. Nu kommer de resterende DR-kanaler s? ogs? i HD: DR K, DR2, Ramasjang og Ultra. Som det ser ud nu, er Stofa stadig i front med hensyn til antallet af HD-kanaler.

3 nye fleksible tv-pakker

Fra nu kan man frit sammens?tte sin egen ?temapakke? med enten 8, 16 eller 32 tv-kanaler, som v?lges ovenp? Lille tv-pakke. Der er stor fleksibilitet og man kan skifte kanaler hver m?ned.

 

De 3 V?lgSelv-pakker

V?lgSelv-pakkerne

 

Adgang til i alt 34, 42 og 58 kanaler

 • De tre V?lgSelv-pakker har 8, 16 og 32 tv-kanaler - ovenp? Lille tv-pakke

 • Inklusive de 26 kanaler i Lille tv-pakke giver V?lgSelv adgang til i alt 34, 42 og 58 kanaler

 • Oprettelse af V?lgSelv er gratis og sker ved at ringe til Stofas kundeservice

 • Prisen for V?lgSelv 8, 16 og 32 er henholdsvis 210, 290 og 380 kr. md. Hertil kommer prisen for Lille tv-pakke (ovenfor viser standardpris 229 kr.)

 • Der er ikke gebyr for at ?ndre mellem de tre V?lgSelv-pakker

 • Det koster et nedmigreringsgebyr at ?ndre fra Mellem og Stor tv-pakke til V?lgSelv, da der s? skal tekniker ud for at skifte filter

 • Opsigelse af V?lgSelv er l?bende m?ned + 1 m?ned

Stofa tv-produkter

 

 

V?lgSelv foruds?tter Lille tv-pakke og Stofa Kortl?ser og Kort (til 249 kr. samt 99 kr. i forsendelse), eller SmartTv-boks (til 75/99 kr. pr. md. (boks m/u harddisk).

V?lgSelv-kanalerne kan ogs? ses p? b?de SmartTv-boksen, WebTv og den kommende Stofa App til Apple TV 4. Har man flere tv, kr?ver det en SmartTv-boks eller kortl?ser og kort til hvert tv for at kunne se V?lgSelv-kanalerne. Man kan dog ogs? caste/spejle tv-kanalerne fra sin tablet, smartphone eller pc over p? sine ekstra tv via Chromecast eller den kommende Stofa App til Apple TV 4.

V?lgSelv er et selvbetjeningsprodukt. N?r man har bestilt V?lgSelv ved at ringe til Stofas kundeservice p? 88 30 30 30, sammens?tter man selv sin V?lgSelv-pakke p? minesider.stofa.dk. Kanalerne v?lger man frit fra ?V?lgSelv Frit?-kanalerne (dvs. det tidligere FritValg, der har skiftet navn til V?lgSelv Frit). P? minesider.stofa.dk har vi foresl?et de mest popul?re kanaler til de tre V?lgSelv-pakker - for at inspirere og g?re det nemt at komme i gang.

Se ogs? siden om V?lgSelv p? stofa.dk

Til start

Information til ejendomsm?glere m.fl. om foreningens likvidation (25. oktober 2016)

Foreningens likvidation og opl?sning
P? foreningens generalforsamlinger den 13. april 2016 blev det besluttet, at foreningen skulle tr?de i frivillig likvidation og E. K. Administration A/S blev valgt til at forest? likvidationen med Eskild Kyhn som likvidator. Samtidig tr?dte foreningens bestyrelse tilbage, og likvidator forest?r herefter alle administrative funktioner frem til foreningens opl?sende generalforsamling.

Likvidationen er annonceret i Statstidende den 16.9.2016 ? se annoncen.

?konomi, tidshorisont m.v. fremg?r af referat af generalforsamlingerne her p? hjemmesiden. Der vil blive indkaldt til opl?sende generalforsamling, n?r endeligt regnskab foreligger. N?r slut?konomien kendes, antagelig omkring ?rsskiftet 2016/2017, vil der tillige ske orientering til medlemmerne om betydningen af dette for det enkelte medlem.

Brugerr?d
Stofa har, som det ogs? fremg?r af referat af de seneste ?rs generalforsamlingerne, etableret et brugerr?d for Jyllinge. Brugerr?det skal varetage kundernes interesse i relation til Stofa ? stort set p? samme m?de som den tidligere bestyrelse og indtil videre ved samme personkreds som den afg?ede bestyrelse.

Brugerr?dets sammens?tning kan ses her: Brugerr?d for Jyllinge 

Ejendomsm?glere og andre r?dgivere, der har brug for information om foreningen, tilslutningsmuligheder o.l. i forbindelse med en ejendomshandel, er velkommen til at rette henvendelse til Brugerr?dets formand.

Kanaloml?gning og prisvarsling for tv-pakker i 2017 (25. oktober 2016)

Stofa har planlagt at gennemf?re den ?rlige oml?gning af tv-kanaler den 8. december 2016 og fremsender til alle tv-kunder orientering om oml?gningen i l?bet af november m?ned 2016.

Ved samme lejlighed varsles priser for og indhold i tv-pakker g?ldende fra 1. januar 2017. V?r opm?rksom p?, at alle, der har valgt et abonnent indeholdende en Stofa tv-pakke, vil fra 1. januar 2017 blive opkr?vet for pakkens fulde pris, jf. priserne nedenfor.

Stofa Ekstrakanalen viser lige nu en 4K tv-kanal fra Viasat. Kanalen kan dog kun ses p? et tv, der kan vise 4K tv. Har du et s?dant tv, kan du nu f? en smagspr?ve p? fremtidens 4K tv. Stofa Ekstrakanalen ligger i grundpakken, og derfor kan den ses gratis ?ret ud. Ekstrakanalen kan endvidere ses p? Android- og Apple tablets og smartphones. men kan ikke ses p? en Stofa SmartTv-boks, idet den ikke kan vise 4K tv. Fra 1. januar vil kanalen v?re en del af indholdet i tv-pakke 3.

Tv-pakke 1 vil blive udvidet med ?n tv-kanal i 2017, nemlig tv3 Puls. Tv3+ flyttes samtidig fra tv-pakke 3 til tv-pakke 2.

Prisoversigt for tv-pakkepriser i 2017

tv-pakke

Pris pr. mdr. 2017

Pris pr. mdr. 2016

Pakke 1 (grundpakken)

229 kr.

199 kr.

Pakke 2 (DK PLUSPAKKEN)

389 kr.

335 kr.

Pakke 3 (Sports- og oplevelsespakken)

549 kr.

529 kr.

Nyheder vedr. tv-pakker i 2017 skal her fremh?ves:

 •  Start Forfra+ vil blive udvidet til ogs? at g?lde for alle med pakke 2 og pakke 3 med WebTv.

 • Udvidelse af Start Forfra+ til ??gte 48 timer" mod indev?rende d?gn + 24 timer nu.

 • Udvidelse af arkiv med sidste uges indhold. Dette foruds?tter SmartTv boks og enten tv-pakke 2 eller tv-pakke 3.

 • Gratis internet udvides fra 1/0,5 Mbit download/Upload til 2/1 Mbit download/Upload.

Der kommer mange nyheder fra Stofa i 2017. Information udsendes direkte af Stofa til brugerne, n?r informationen er klar. Samtidig kl?des medarbejderne i Stofa Kundeservice p? til at informere om alt det nye, efterh?nden som dette s?s?ttes. Vi vil ogs? holde jer underrettet om nyhederne her p? hjemmesiden.

Til start

Referat fra ordin?r og ekstraordin?r generalforsamling d. 13. april 2016 (14. april 2016)

P? den ordin?re og den ekstraordin?re generalforsamling blev det besluttet at lade foreningen tr?de i frivillig likvidation med henblik p? opl?sning ved ?rsskiftet 2016/2017. Bestyrelsen er herved tr?dt tilbage og der er valgt en likvidator. Mere om baggrund for beslutningen fremg?r af Indkaldelse til generalforsamling 2016.

Adresser p? likvidator og ?vrige kontaktpersoner fremg?r af fanen: Adresser

Til start

Indkaldelse til ordin?r generalforsamling onsdag d. 13. april 2016 (22. marts 2016)

Foreningen afholder den ?rlige generalforsamling onsdag d. 13. april 2016, kl. 19 p? Hotel S?fryd. Samtidig er der varslet ekstraordin?r generalforsamling samme dag og sted kl. 21, hvis dagsordenens punkt 5a ikke vedtages med kvalificeret flertal jf. vores vedt?gter.

Skriftlig indkaldelse er omdelt til foreningens medlemmer og tilsendt pr. e-mail til de medlemmer, der har tilsendt foreningen deres e-mail adresse.

Det er en meget vigtig generalforsamling, idet bestyrelsen foresl?r, at foreningen tr?der i frivillig likvidation, s? den kan nedl?gges omkring ?rsskiftet 2016/2017, hvor Stofa overtager driften af antenneanl?gget, alt sammen i forl?ngelse af foreningens beslutning om salg af anl?gget til Stofa i 2014. I indkaldelsens side 1 er der n?rmere beskrevet hvilke beslutninger, der skal tr?ffes under generalforsamlingen.

Derfor er din stemme vigtig. Stem personligt eller ved fuldmagt. Fuldmagt er vedh?ftet indkaldelsen eller kan hentes her: Fuldmagt generalforsamling 2016.

Indkaldelsen kan hentes her: Indkaldelse til generalforsamling 2016

Til start

Kanaloml?gning pr. 10. december 2015 samt nye priser for 2016 (22. november 2015)

Kanaloml?gning

Den 10. december vil der v?re kanaloml?gning p? anl?gget, og det kan v?re n?dvendigt at lave en ny kanals?gning p? dit tv. De fleste fladsk?rme har automatisk kanals?gning, men du kan f? brug for at indtaste f?lgende v?rdier:

Har du Stofa Smarttv, skal du ikke g?re noget, da Stofa boksen selv finder kanalerne. Du kan se mere om kanals?gning p?: Stofa.dk/kanal.

Eneste ?ndringer er, at der kommer 2 nye kanaler i pakke 3:

 • Boomerang, der er en kanal for b?rn mellem 3 og 7 ?r

 • Comedy Central, der er en 24 timers underholdningskanal med komedieserier, talk-shows og stand-up.

Der er ingen ?ndringer i pakke 1 og -2 (DK plus pakken).

Pris?ndring for 2016

Stofa regulerer priserne for 2016. Priserne vil v?re: Pakke 1: 199 kr./md. - Pakke 2 (DK Plus pakken): 335 kr./md. - Pakke 3: 529 kr./md. Husk at Antenneforeningen ogs? i 2016 betaler for pakke 1, hvis du var medlem af foreningen d. 13. marts 2014. Her vil priserne for 2016 v?re:

 • DK Plus pakken (Pakke 2 og inkl. 1): 136 kr./md.

 • Pakke 3 (Inkl. pakke 1 og 2): 330 kr./md.

Du kan se indholdet af tv-pakkerne og frit valgs kanalerne for 2016 her: tv-pakker for 2016

Udnyt friheden i tv-abonnementet

 Husk at tv-abonnementet giver mulighed for at v?lge kanaler enkeltvis, uanset den valgte tv-pakke. Du kan se mere p? Stofa.dk/fritvalg.

Husk ogs? at abonnerer du p? Stofa Bredb?nd kan du desuden se dine tv-kanaler p? computer, tablet eller smartphone. Du kan hente app'en p? Stofa.dk Webtv.

Har du p? baggrund af ?ndringerne sp?rgsm?l eller vil du ?ndre eller opsige dit abonnement, kan du ringe til Stofa kundeservice p? telefon: 88 30 30 30. Sker det inden 11. december 2015, kan ?ndringer eller opsigelse finde sted inden pris?ndringerne tr?der i kraft.

Til start

Stofa er klar med Eurosport Danmark (17. juni 2015)

De 2 sportskanaler Canal8 Sport og Eurosport 2 bliver fra 1. juli 2015 sl?et sammen til Eurosport Danmark.

Det vil v?re en styrket dansk sportskanal med danske v?rter og sportsindhold, der er bedre m?lrettet de danske tv-seere. Kanalen f?r et v?rt- og ekspertteam best?ende af blandt andre Brian Holm, Bjarne Goldb?k, Michael Gravgaard, Michael Mortensen og Sebastian S?rensen, og vil sende 2.400 timers livesport med fodboldkampe fra den hjemlige Alka Superliga og den tyske Bundesliga, cykling som Post Danmark Rundt og tennis som tre Grand-Slam turneringer samt ATP- og WTA-turneringer.

Kanalen vil overtage pladsen fra Eurosport 2 HD, s? det er ikke behov for en kanals?gning for at se kanalen fra 1. juli. 

 

Referat fra ordin?r generalforsamling d. 23. april 2015 (29. april 2015)

Referat fra foreningens ordin?re generalforsamling d. 23. april 2015:

Til start

Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 23. april 2015 (3. april 2015)

Foreningen afholder ordin?r generalforsamling torsdag d. 23. april 2015, kl. 19:00 p? Hotel S?fryd.

Indkaldelse, formandens skriftlige beretning, regnskab for 2014 og budgetforslag for 2015 og 2016 er omdelt til alle medlemmer i weekenden 28.-29. marts 2015 samt sendt pr. e-mail til alle medlemmer, der har afleveret deres e-mailadresse til foreningen. replica Hublot watches

Indkaldelse m.v. kan hentes her: Indkaldelse til generalforsamling 2015.

 Til start