Jyllinge Kabel-tv Forening - Stofa Jyllinge        

 

StartsidenDownloadsNyheder

Brugerråd

Stofa har i 2014 nedsat et Brugerråd  for Jyllinge, der, foreløbigt frem til 2019,  skal varetage deres kunders interesse i relation til Stofa.

Brugerrådets formål er at:

·         Varetage kundernes interesse i relation til Stofa

·         Indgå i en mediator-lignende rolle, når der kan være brug for dette

·         Drøfte programudbud og lignende med Stofa

  • Understøtte Stofas virke i området gennem rådgivning omkring lokale forhold, der kan have indflydelse på Stofas salg, service og øvrig ageren inden for tv- og internetforsyning i lokalområdet
  • Tilse at Stofa overholder købsaftalen fra 2014 vedr. antenneanlægget
  • Assistere Stofa i forbindelse med information til ejendomsmæglere m.v. om tilslutningsmuligheder

Brugerrådet besvarer endvidere henvendelser fra offentligheden, myndigheder m.v. angående Jyllinge Kabel-tv Forening - også efter foreningens ophør.

Brugerrådet kan kontaktes på mailadressen: Brugerråd Jyllinge

Brugerrådet består af følgende medlemmer:

Formand

Carit Petersen

Krydservej 11

e-mail

2383 3836

Dan Borum Poulsen

Gondolvej 27

e-mail

4673 2393

Ole Luthmann

Flådevej 17

e-mail

4678 9295

Suppleant:

 

Kurt Schou

Korvetvej 19

e-mail

4678 8464

Foreningens likvidator og officielle adresse frem til foreningens ophør d. 22. januar 2018

E.K. Administration A/S v/administrator Eskild Kyhn
Frederiksberg Alle 18-20, 1820 Frederiksberg C. 
Telefon: 3313 2180

Spørgsmål vedrørende foreningen skal fra 22. januar 2018 rettes til Brugerrådet for Jyllinge.

 

Kontaktnumre og -adresser

 

Stofa A/S: 

Stofa Kundeservice – Ring 88 30 30 30 – alle hverdage mellem kl. 8.00 – 19.00

Her kan du få hjælp med alle forhold omkring abonnement og regninger. Vil du ændre dit abonnement, skal du sælge din bolig, flytte eller andet, der kan have betydning for din aftale med Stofa, skal du aftale ændringerne med Stofa Kundeservice.

Stofa Teknisk Support – Ring 88 30 30 30 – alle hverdage dage mellem kl. 8.00 - 22.00 og weekends mellem kl. 8.00 og 19.00

Teknisk Support hjælper med fejlfinding og teknisk hjælp omkring dit Stofa abonnement på TV, internet eller IP-telefoni. Har du internetadgang bør du inden du ringer for at få hjælp dog først tjekke, om hjælpen evt. kan hentes via Stofas hjemmeside Stofa.dk /Kundeservice. Her finder du diverse brugervejledninger, får gode råd og kan se aktuel driftsstatus.

Stofa Teknisk Support kan fx kontaktes ved: Anmeldelse af fejl på kabelanlæg og signal*) eller tekniske spørgsmål vedr. radio, tv, internet og IP-telefoni**)

*) Husk: Er fejlen på fællesanlægget, er fejlretningen omfattet af foreningens serviceaftale med Stofa. Men hvis fejlen findes på egen grund, kommer du selv til at betale for teknikerbesøget. Derfor hør om din nabo, der er tilsluttet samme stander som dig selv, har den samme fejl som dig. Hvis ja, er fejlen i fællesanlægget.

**) Inden du ringer til Stofa om et teknisk spørgsmål eller problem, bør du også se, om du kan finde svaret via dette link: Stofa kundeservice teknisk support - Få hjælp til Tv, SmartTv, bredbånd, telefoni | Stofa.