Jyllinge Kabel-tv Forening - Stofa Jyllinge
 
Adresser, brugerråd og likvidatorDownloadsNyheder

Servicemeddelser:

 

 

 

Du kan altid se den aktuelle driftsinformation her: Driftsinformation

Velkommen !

Foreningens ophør og Stofa A/S har taget over

Jyllinge Kabel-tv Forening trådte i frivillig solvent likvidation d. 13. april 2016 med henblik på opløsning af foreningen, når foreningens formue var opbrugt omkring årsskiftet 2016/2017. På en ophørende samt en ekstraordinær generalforsamling d. 29. maj 2017 blev det endelig vedtaget, at foreningen opløses, når SKAT har godkendt selvangivelse og momsindberetning og Erhvervsstyrelsen efterfølgende har registreret foreningens opløsning. Erhvervsstyrelsen har d. 22. januar 2018 meddelt, at foreningen er lukket - og dermed ophørt som forening.

Referat af generalforsamlingerne, regnskab m.v. kan hentes under fanebladet Nyheder.

Foreningen ophører i konsekvens af, at Stofa A/S overtog kabelanlægget d. 1. juli 2014, og har herefter varetaget al medlemsadministration, salg og service overfor foreningens medlemmer indenfor tv, radio, internet, IP-telefoni og mobiltelefoni.

Se alle muligheder, priser og vilkår på www.stofa.dk. Kort over Stofas forsyningsområdet kan hentes her: Forsyningsområde.

Derfor skal alle henvendelser om produkter, betalinger, service og teknisk support ske til Stofa, enten via linket:
Stofa.dk / Kundeservice eller på telefon:

- Stofa Kundeservice - ring 88 30 30 30 alle hverdage mellem kl. 8.00 og 19.00

- Stofa Teknisk support - ring 88 30 30 30 alle hverdage mellem kl. 8.00 og 22.00 og weekends mellem kl. 08.00 og 19.00

Foreningen likvidator og brugerråd
Foreningens bestyrelse fratrådte d. 13. april 2016 og foreningens hidtidige administrator blev samtidig indsat som likvidator.
Adresse på foreningens likvidator kan ses under fanen: Adresser.

Stofa A/S har nedsat et Brugerråd for Jyllinge, som nu varetager medlemmernes og kundernes interesse i relation til Stofa A/S. Medlemmer af brugerrådet kan ses under fanen: Adresser.
 
Informationer til brug ved udarbejdelse af salgsopstillinger og lign. for en konkret ejendom kan indhentes via Stofa Kundeservice.

Den nu ledlagte forenings vedtægter, regnskab, budget m.v. kan bl.a. hentes under fanen: Downloads.

Seneste nyheder:

28. januar 2018:
Foreningen er nu lukket af Erhvervsstyrelsen.

4. juni 2017:
Referat fra ophørende generalforsamlinger for Jyllinge Kabel-tv Forening d. 29. maj 2017

10. maj 2017:
Ophørende generalforsamling for Jyllinge Kabel-tv Forening d. 29. maj 2017 kl. 19. Se indkaldelse, regnskab m.v.

24. april 2017:
Nyhedsbrev til medlemmer af Jyllinge Kabel-tv Forening i likvidation

14. februar 2017:
Nyheder fra Stofa: Alle DR kanaler i HD og 3 nye fleksible tv-pakker

25. oktober 2016:
Kanalomlægning og prisvarsling for tv-pakker i 2017

25. oktober 2016:
Information til ejendomsmæglere m.fl. om foreningens likvidation.

22. marts 2016:
Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling 13. april 2016

22. marts 2016:
Indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling onsdag d. 13. april 2016 på Hotel Søfryd.

22. november 2015:
Kanalomlægning d. 10. december samt orientering om nye priser for 2016

17. juni 2015:
Eurosport Danmark fra 1. juli 2015

29. april 2015:
Referat fra ordinær generalforsamling

3. april 2015:
Generalforsamling afholdes torsdag d. 23. april 2015 på Hotel Søfryd.